0%
علیرضا

علیرضا

مرد مجرد از تهران

18 آبان 1356 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 22 آبان 1390

آدم های خوب نه خاطره اند نه تاریخ بلکه حقیقت روزگارند درست مثل خودت


فراموش نکنیم خدارا
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  9 ساعت قبل
nader 20
ادامه
  10 ساعت قبل
یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا
یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی
سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا
نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی
مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا
قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــو
ادامه...
فرناز مجاز به ارسال پیام نیستم لطفا چک کنید
ادامه
  ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
آنکس که ترا دید و نخندید چو گل
از جان و خرد تهیست مانند دهل
گبر ابدی باشد کو شاد نشد
از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
poone 20
ادامه
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی
می ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


دوست داشتن را بايد به چند واحد درسى تقسيم كرد!

صبر، از واحدهاى اجبارى بايد باشد!

خيانت نكردن، درسى ست كه بايد در ترم اول پاس كنيم!

تكرارِ گفتن "دوستت دارم" درسى ست كه در هر ترم، از واحدهاى اجبارى محسوب ميشود!

صداقت، زير بناى تمامِ واحدهاست!

درس مهمى كه نبا
ادامه...
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
🎀عاطفه.ش🎀 بابت توهینهاتون به خدا واگذارتون میکنم
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
موفقیت را می توان بدون
شکست خوردن هم بدست آورد.
فقط کافی است که خودت
و تواناییهایت را باور کنی...
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
سما ص 20
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
مثبت اندیشی به معنای انکارمشکلات

و بدیها نیست؛

بلکه توجه نکردن به آنهاست.

به هرچیزی فکرکنی ارتعاش آن را
مثبت اندیشی به معنای انکارمشکلات

و بدیها نیست؛

بلکه توجه نکردن به آنهاست.

به هرچیزی فکرکنی ارتعاش آن را

جذب خواهی کرد..

پس نیک اندیش با
ادامه...
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
هر کس در دنیا باید یکی را داشته باشد که حرف های خود را با او بزند،
آزادانه و بدون رودربایسی و خجالت،
به راستی انسان از تنهایی دق می کند!
maryam 20
ادامه
  ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
38