0%
جواد ممیز

جواد ممیز

مرد مجرد از اصفهان

24 تیر 1361 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 2 آبان 1390


در پایان نظر سنجی گزینه ی درست را به نمایش خواهم گذاشت.
1-1- شروع به دویدن و فرار میکنم.
12 رأی
28%
2-2- از درخت بالا میروم.
4 رأی
9%
3-3- می ایستم و به صورت او ضربه میزنم.
7 رأی
16%
4-4- خود را به مردن میزنم.
20 رأی
47%
سحر LOVE شارج اینترنتم تموم شد.قصد بدی نداشتم
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۳
در پایان نظر سنجی گزینه ی درست را به نمایش خواهم گذاشت.
1-1- شروع به دویدن و فرار میکنم.
5 رأی
31%
2-2- از درخت بالا میروم.
2 رأی
12%
3-3- می ایستم و به صورت او ضربه میزنم.
1 رأی
6%
4-4- خود را به مردن میزنم.
8 رأی
50%
سحر LOVE شارج اینترنتم تموم شد.قصد بدی نداشتم
ادامه
  ۱۰ اسفند ۱۳۹۳
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۳
164
هدایا