0%
مریم
۱۴ آذر ۱۳۹۱
تبلیغات

آدم عاطفي وصبوربه عقيده و ارزشهاي ديگران احترام ميزازم
بیشتر...
تصویرى خیلی خیلی خیلی خاص ، زیبا و پر از حرف
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهدی ثقفی 202020202020
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۶
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری
مولانا
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
هر چه به خداوند نزدیک‌تر شوید،
خداوند وظایف دنیوی کمتری به شما محول می‌کند.
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
حاجی
تاصبح قرآن به سزگرفت و تمام گناهانش بخشیده شد
اما کارگر خسته
بعداز افطار خوابش برد و گناهان امسالش به گناهان سال قبل افزوده شد
اینست اعتقادات مردم سرزمین من
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
اگر گمان می کنید شکست خورده اید، شکست خورده اید!
اگر گمان می کنید جرات ندارید، جرات ندارید!
اگر گمان می کنید که خواهید باخت، خواهید باخت!
زیرا در جهان بیرون از ذهن همه چیز به اراده آدمی بستگی دارد و این معجزه ذهن انسان است.
nikta shadi 20
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
هدایا
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۰۵ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵