0%
مریم
۱۴ آذر ۱۳۹۱
تبلیغات

آدم عاطفي وصبوربه عقيده و ارزشهاي ديگران احترام ميزازم
بیشتر...
مهدی ثقفی لایککککککککککککککک
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۵
مهدی ثقفی 20
ادامه
  ۱۹ دی ۱۳۹۵
محمد محمدی دقیقا20
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
محمد محمدی دقیقا 20
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
فرزاد زند حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکن‌تر ازین غول بیابانی نیست
ادامه
  ۰۸ تیر ۱۳۹۵
nikta shadi 20
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
تصویرى خیلی خیلی خیلی خاص ، زیبا و پر از حرف
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری
مولانا
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
هر چه به خداوند نزدیک‌تر شوید،
خداوند وظایف دنیوی کمتری به شما محول می‌کند.
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
حاجی
تاصبح قرآن به سزگرفت و تمام گناهانش بخشیده شد
اما کارگر خسته
بعداز افطار خوابش برد و گناهان امسالش به گناهان سال قبل افزوده شد
اینست اعتقادات مردم سرزمین من
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
اگر گمان می کنید شکست خورده اید، شکست خورده اید!
اگر گمان می کنید جرات ندارید، جرات ندارید!
اگر گمان می کنید که خواهید باخت، خواهید باخت!
زیرا در جهان بیرون از ذهن همه چیز به اراده آدمی بستگی دارد و این معجزه ذهن انسان است.
nikta shadi 20
ادامه
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵