0%
مریم
۱۴ آذر ۱۳۹۱
تبلیغات

آدم عاطفي وصبوربه عقيده و ارزشهاي ديگران احترام ميزازم
بیشتر...
akbar akbari همینطوره
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
Moin 20
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۶
مهدی ثقفی بله
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۶
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
تصویرى خیلی خیلی خیلی خاص ، زیبا و پر از حرف
مهدی ثقفی 202020202020
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۶
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
هزار بار پیاده طواف کعبه کنی
قبول حق نشود گر دلی بیازاری
مولانا
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
هر چه به خداوند نزدیک‌تر شوید،
خداوند وظایف دنیوی کمتری به شما محول می‌کند.
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
حاجی
تاصبح قرآن به سزگرفت و تمام گناهانش بخشیده شد
اما کارگر خسته
بعداز افطار خوابش برد و گناهان امسالش به گناهان سال قبل افزوده شد
اینست اعتقادات مردم سرزمین من
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
اگر گمان می کنید شکست خورده اید، شکست خورده اید!
اگر گمان می کنید جرات ندارید، جرات ندارید!
اگر گمان می کنید که خواهید باخت، خواهید باخت!
زیرا در جهان بیرون از ذهن همه چیز به اراده آدمی بستگی دارد و این معجزه ذهن انسان است.
حمیدرضا 20
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
چغیبل /█\20 ♥20/█\
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۵
هدایا
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۰۵ شهریور ۱۳۹۶
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵