اطلاعات عمومی
نام نمایشی: سها
در یک خط: ....................
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 فروردین 1367 (31 ساله)
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی: ریاضی
نوع رشته: ریاضی
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
132