0%
*********

*********

زن از سمنان

1 بهمن 1365 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مهر 1390

قصه به پایان رسید .... کلاغه به خونه اش نرسید

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: *********
در یک خط: ************
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 بهمن 1365 (31 ساله)
محل تولد: سمنان
محل سکونت: سمنان
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
1,074
گروهها
هدایا
arshavin
۲۲ مرداد ۱۳۹۳
arshavin
۲۱ مرداد ۱۳۹۳