0%
مرضیه

مرضیه

زن از اصفهان

19 اردیبهشت 1369 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 7 مهر 1390

الهم عجل لولیک الفرج.
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مرضیه
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 19 اردیبهشت 1369 (30 ساله)
محل تولد: اصفهان
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما:
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
466
هدایا