0%
صدف امینی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
از درد هاي کوچک است که آدم مي نالد وقتي ضربه سهمگين باشد ، لال مي شوي....
تبلیغات

درجواب ابلهان آنقدر خاموش مانديم،که گفتند:حرف حساب جواب ندارد!

نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
چوتخته پاره بر موج
رها رها رها من

زمن هر انکه او دور چو دل به سینه نزدیک
به من هر انکه نزدیک از او جدا جدا دل
نه چشم دل به سویی
نه باده در سبوئی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من
ستاره ها نهفته اند
در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست
هوای گریه با من
هوای گریه با من

*********************************
دلم به بهانه نديدنت گريست
بگذار بگريد و بداندهر چه خواست هميشه نيست . . .
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
هلیا
۲۴ دی ۱۳۹۴
کیک تولد زیبا
توسط:
فرید
۳۱ خرداد ۱۳۹۲