0%
راوری
۱۸ آبان ۱۳۹۱
تبلیغات
بسيار مشغول به کار و جدي و دقيق و .....
چون تنهام تنها سرگرمی من کارمه .
من جدا شده ام و تنها زندگی میکنم
اما بدنبال جفت و همدمی دائمی هستم
بیشتر...
تقدیم به آنانی که هنوز عشق پاس میدارند، نه هوس
****************************************
زائر شب شدم و دل به نفس نسپردم
عاشق لب شدم و دل به هوس نسپردم
دیده بر راه سپردم ، بهر دلداری او
عاشق نای شدم ، از سخنش پژمردم
دل به سودای زنخدان نگاهش ز هراس
کاشک لب سخنی بودم و جان نسپرد
ادامه...
یادش بخیر
یاد آن قدرنشناسیها بخیر
یاد آن روزهای ساده با هم بودن بخیر
حالا باد غبطه روزهای گذشته را بخوریم.
عمریست که هرروز چنین شده ایم.
هرروز غبطه گذشته را خورده ایم.
بی آنکه به فکر فردا و آینده باشیم.
به دوستی هایمان ایمان بیاوریم............
سما ص 20
ادامه
  ۱۲ مرداد ۱۳۹۹