0%
غزل

غزل

زن مجرد از تهران

1 فروردین 1345 (54 ساله)

تاریخ عضویت: 2 شهریور 1390

بازو به دور گردنم، از مهر حلقه کن؛ بگذار از دریچه چشم تو بنگرم لبخند ماه را...
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: غزل
در یک خط: کـوتـاه مـی گـویـم دوستت دارم، اما از دوست داشتنت کوتاه نمیآیم
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1345 (54 ساله)
محل تولد: تهران
درباره من: بنگر ،

که بزرگترین آرزوی

مــن چه کم حرف است :

" تــــــــــــو "
187