0%
...

...

زن متأهل از تهران

1 فروردین 1320 (78 ساله)

تاریخ عضویت: 26 مرداد 1390

گرفتارم ، به چشمای تو به دنیای تو،دوستت دارم ، زمستونم که روشونه کسی غیر تو نمیبارم ، دوستت دارممیز گردی با خدا

با خدا باید بنشینیم دو تایی
دور میزی ترجیحا گرد
متقاعدش کنم که تنهایی چقدر درد بزرگی ست
تا لبخند بزرگی شاید
بر صورتِ گرد ِ زمین نقاشی کند.
سهراب سهراب نقاشی خدا زیباست این خود ما هستیم که خط خطی اش میکنیم
ادامه
  ۰۷ آذر ۱۳۹۸
Yasaman بیست
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
تو ... تو

تو، برنده به دنیا نیومدی!
بازنده هم متولد نشدی…
تو به دنیا اومدی تا انتخاب کنی
و با تمام اراده، براش بجنگی
آدا رهگذر افرین موافقم
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی لایک
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۸
نگرانی هرگز....

نگران نباش ، امیدوار باش !
نگرانی تو چیزی را عوض نمی کند ، فقط استرس تو را بیشتر میکند
یادت نیست مادر بزرگت میگفت :
- هیچ دستی بالا تر از دست خدا نیست ؟
پس لبخند بزن و امیدوار باش ، همه چیز در دقیقۀ نَوَد درست میشه ...
آدا رهگذر بیستی
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی لایکککککککککککککککککککککک
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۸
خودت باش

خود را به انجام کارهایی عادت بده
که تو را به سمت آرامش و خوبی ها هدایت کند
منتظر نباش تا کسی به تو انرژی مثبت بده خودت شروع کننده باش
و احساس خوبت را حتی با یه لبخند به دیگران انتقال بده.
آدا رهگذر قابل تامله
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی لایککک
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۸
واحد شمارش صبح
آفتاب نیست
دل ماست،
صبح هر روز ،
ما به تعداد گلهای بهار
خندیده ایم،
طلوع کرده ایم و
آفتاب را بیدار کرده ایم
صبحتان بیدار،
صبحتان خوشحال،
صبحتان بخیر...
آدا رهگذر
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
عرشیا محمدی لایک بیست
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۸
من صبورم اما... به خدا دست خودم نيست اگر مي رنجميا اگر شادي زيباي تورا به غم غربت چشمان خودم مي بندممن صبورم اما...چقدر با همه ي عاشقيم محزونم!و به ياد همه يخاطره هاي گل سرخمثل يک
ادامه...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۴ آذر ۱۳۹۸
faraz 20
ادامه
  ۲۷ آبان ۱۳۹۸
گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان

می مانی...گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت

می کنی ...گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات...گاهی دلت نمی خواهد دیروز را به یاد بیاوری انگیزه ای برای فردا ندار
ادامه...
مے گوينـد قِسمتـــ نيستـــ حِکمَتـــ استـــ

خدايـآ...

مـَن معنیِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ

امـآ تـو معنےِ طاقَتــــ رآ مے دانـی ...

مـَگــَر نــه ؟؟
آدا رهگذر
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۴ آذر ۱۳۹۸
خداوندا


میــــــــــــــــــــــــ دانم
میــــــــــــــــــــــــ دانم بزرگـــــــــــــــــــــــــــــــــیمیــــــــــــــــــــــــ دانم هیچم ولی


تو خود گفتـــــــــی که در قلب شکســـــــــــــــــته خانه داری


شکســـــــــــــ
ادامه...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۴ آذر ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۲۷ آبان ۱۳۹۸
اولش عاشــــــــــقتہ

حاضره دنیارو بہ پات بریزه ...
حاضره هرڪارے بڪنہ ڪہ خوشحالت ڪنہ ...
شبایے ڪہ ازش دلخورے تا وقتے آشتے نڪردے خوابش نمیبره ...
ادعاے عاشقے ڪردنش دیوونت میڪنہ ...
عاشــــــــــقش میشے ...
عاشـــــق بودنش ، عاشـــــق حس ڪردنش ...
با شادیاش شادے و با ناراحتیاش
ادامه...
897
هدایا