0%
...

...

زن متأهل از تهران

1 فروردین 1320 (76 ساله)

تاریخ عضویت: 26 مرداد 1390

-


به قلبت رجوع کن
اگر حالت خوبست
به باورهایت ایمان بیاور
اگر حالت خوب نیست
همچون خانه کلنگی
بکوب
از اول بساز
برای تغییر دیر نیست
HOUSAIN یک استاد تغییر باش ، نه یک قربانی تغییر
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
فرشاد 20
ادامه
  ۱۰ تیر ۱۳۹۶
نه پیروزی ب منزله ی پایان راه است
و
نه شکست ب معنای نابودی
شجاعت یعنی ادامه دادن
farzam5 20
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم
همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت
من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند
و چشم هایش را می بندد و می گوید
من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی


همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را
ادامه...
farzam5 2020
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
فرزاد زند 20
ادامه
  ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
عشق نه زیبایی میخواهد . . . نه ماشین و نه هیچ چیز دیگری . . .

فقط و فقط دو تا آدم میخواهد . . .

تاکید میکنم . . . آدم . . .
HOUSAIN تو کسی را انتخاب کردی که از او مراقبت کنی ، و او تو را برگزی که از تو مواظبت. همین برای خلق یک زندگی زیبا کافیست .
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
farzam5 دقیقاااا
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
کاری که در برابر ماست
هرگز به بزرگی نیرویی نیست
که در پشت سر ماست.
farzam5 2020
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
همین الان، هم اکنون، در این لحظه، پیرترین سنی هستید که تا بحال بوده اید، و جوان ترین سنی که تا ابد خواهید بود!
پس از لحظه هایتان بی نهایت لذت ببرید؛ شادی کنید، خلاق باشید، جسارت کنید، بیشتر بخواهید، جلو بروید و به خودتان مطمئن باشید؛
و هر لحظه یادتان باشد، هم اکنون جوان ترین سنتان را دارید؛ و
ادامه...
farzam5 2020
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
ایرســـا لايـــ20ــك
ادامه
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
نوشته ای از گاندی :

من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌ خو یا شیطان ‌صفت باشم من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم، من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است و تو هم به یاد داشته باش : من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خ
ادامه...
HOUSAIN با مشت گره کرده نمی توان دست تکان داد
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۶
farzam5 20
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی

به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی

ز تو دارم این غم خوش ، به جهان از این چه خوشتر

تو چه دادی ام که گویم که از آن به ام ندادی ؟

چه خیال میتوان بست و کدام خواب نوشین
ادامه...
farzam5 20
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
فرشاد 20
ادامه
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۶
فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است

چه عاشقانه نفس می‌کشم!، هوا گرم است

دوباره «دیده‌امت»، زُل بزن به چشمانی

که از حرارتِ «من دیده‌ام ترا» گرم است

بگو دومرتبه این را که: «دوستت دارم»


ادامه...
آه ای زندگی
آه ای زندگی منم كه هنوز
با همه پوچی از تو لبریزم

نه به فكرم كه رشته پاره كنم
نه بر آنم كه از تو بگریزم


همه ذرات جسم خاكی من
از تو، ای شعر گرم، در سوزند

آسمانهای صا
ادامه...
farzam5 20
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
edo sarab 20
ادامه
  ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
623
هدایا