0%
احسان

احسان

مرد مجرد از اراک

20 مهر 1370 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 17 مرداد 1390

اشک ها قطره نیستند،کلماتی هستند که می افتند بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد

عشق یعنی مادر...
>>> >>مادر یعنی زندگی ،>> >مادر یعنی عشق ،>> >مادر یعنی مهر ،>> >مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت  ، اشک میریزه ،>> >با خنده هات می خنده ،>> >مادر یعنی اون فرشته ای که نگاهش به توئه و با هر لبخندت ، زندگی میکنه ،>> >مادر یعنی اون فرشته ای که موهاش سفید میشه برای بزرگ کردنت و به تو میگه ؛ پیر بشی مادر ، درد و بلات به جونم...>> >مادر یعنی اون فرشته ای که صبح که خوابی آروم میز صبحو...
فاطمه 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۴
darya e تنها دلیل زنده بودنم مادرم
ادامه
  ۱۶ تیر ۱۳۹۴
پدر و مادرم دستانتان را میبوسم...
>>>> >  >آدما تا وقتي کوچيکن دوست دارن براي مادرشون هديه بخرن اما پول ندارن.> > وقتي بزرگتر ميشن ، پول دارن اما وقت ندارن.> > وقتي هم که پير ميشن ، پول دارن وقت هم دارن اما . . . مادر ندارن!...> > به سلامتي همه مادراي دنيا...> > >>>>>> >>>>>> >>>> >>>وقتي پشت سر پدرت از پله ها مياي پايين و ميبيني چقدر آهسته ميره ، ميفهمي پير شده!>> > > >>> >>>وقتي داره صورتش رو اصلاح م...
darya e به بهشت نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد...
ادامه
  ۱۶ تیر ۱۳۹۴
fatemeh98 20
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۳
سرمایه گرانبهای آدمی...
>>>>  >در بازی زندگی>> >یاد می گیری>> >اعتماد به حرفهای قشنگ بدون پشتوانه>> >مثل آویختن به طنابی پوسیده ست>> >یاد می گیری>> >نزدیک ترین ها به تو گاهی می توانند دورترین باشند>> >که باید آنقدر از خودت برای روز مبادا پس انداز داشته باشی >> >بتوانی یک روزی تمامت را بغل کنی و راه بیفتی و بروی و در جایی که شنیده و فهمیده نمی شوی نمانی>> >یاد می گیری>> >دیوار خوب ست >> >سایه ...
darya e 20
ادامه
  ۱۶ تیر ۱۳۹۴
  ۰۷ دی ۱۳۹۳
او هم معنای تنهایی را خواهد فهمید
>>>> >> > او هـــــم آدم اســـــت> >>> >>>اگر >>>>>>دوســـــتت دارم>>>>>> هایت را نشـــــنیده گرفت> >>>>>> >>غـــــصـــــه نـــــخور> >>> >>اگـــــر رفـــــت گـــــریـــــه نـــــکـــــن> >>> >>یـک روز چــشــم های یک نــفـــر عاشــقــش میکند> >>> >>یک روز معــــنی کــــم محــــلی را مــــیفهمد> >>> >>یک روز شکــــستن را درک مــــیکند> >>> >>آن روز میـــــفهـــــمـــــ...
darya e 20
ادامه
  ۱۶ تیر ۱۳۹۴
  ۰۱ شهریور ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به ا غزلی ا لئو ا توسط احسان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
مهدی فاطمه (عج)
amir farahany 20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ذکایی جعفر 20
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط احسان
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط احسان
۱۱ فروردین ۱۳۹۳
پارساجواهری بخدا زودی خوندم گفتم نکنه گرفتار بشم. بابا تورو خدا یه مهلت بگیرین یا دعاهایی بذارین که با حوصله بره مثل اینترنت ایران باشه. ممنونم
ادامه
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
محمد 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
تنهایی...راه چاره...
> >>>> > >>>مردمانی هستند که میخواهند بدانند تو چه مرگــــت است؛> > > و وقتی بفهمند چه مرگــــت است؛> > > به تو میگویند: بس کن !> > > انرژی منفی نفرست !> > > دلیل مسخره ای داری...> > > اینجاست که سڪوت معنا پیدا می کند ...> > > و تنهایی می شود تنها چــآره...> > > سلامتی همه آدمای تنها...> >> > >
nooshin (گروه حوادث و رویدادها) سلامتی همه آدمای تنها...
ادامه
  ۰۴ بهمن ۱۳۹۳
  ۲۲ دی ۱۳۹۳
دنیای پسرا...
>>>> >  >دنـیـای پـسـرا . . .> > >>> > >>پـُر از پـیـراهـن و شـلـوار> > پـُر از کـتـونـی و کـالـج و عـطـر> > پـُر از قـرار بـا رفـیـقـاشـون> > تـلـفـنـهـای 1 دیـقـه ای بـا مـوضـوع چـی کـاره ای داداش بـریـم بـچـرخـیـم؟!؟!> > سـیـگـار کـشـیـدن هـای نـصـف شـب جـلـوی پـنـجـره ی اتـاق> > یـه یـادگـاری . . .> > حـرفـی در کـار نـیـسـت قـولـی وجـود نـداره هـمـه تـو دل خـودش مـیـم...
سوانا میکائیلی قشنگه ...
ادامه
  ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
amir farahany 20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ارزش تنهایی...
>>>>> > ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻪ...> > ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺍﯾﻨﻮ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﭼﺮﺍ ﻣﺴﯿﺠﻤﻮ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩی؟> > ﺩﯾﮕﻪ اصلاً ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﺕ ﺭﻭ ﺻﺮﻑ ﺍﯾﻦ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺵ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ!> > ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﺮﺳﯽ...> > ﯾﻪ ﺷﺎﺭﮊ ﺩﻭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﮐﻢِ ﮐﻢ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﺖ!> > ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ، ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺧﺘﺮ> > ﺭﺍﺣﺖ ﺣﺮﻑ ﻣﯿ...
لیلی احمدی 202020
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
amir farahany 20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
646
گروهها
هدایا