0%
احسان

احسان

مرد مجرد از اراک

20 مهر 1370 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 17 مرداد 1390

اشک ها قطره نیستند،کلماتی هستند که می افتند بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد

646
گروهها
هدایا