0%
پویا- @puya

پویا- @puya

مرد از همدان

15 اردیبهشت 1343 (54 ساله)

تاریخ عضویت: 16 مرداد 1390

حیف و صد حیف به ایرانم / شده ویران زبیخردی بیخردان///http://lovelylife.mizanblog.com/گفت شنیدی
گفتم چی را؟
گفت اقای ضرغامی گفته من حقوقم 9 میلیون ششصد بود
سه میلیون کم کردند به معاون وزیر اقتصاد گفتم زندگیمون
مختل شده همسرم شما را نفرین میکند.
گفتم من جانباز ماهی 2100 میگیرم باید کیو نفرین کنم
گفت باعث بانی اونایی که این همه ظلم در حق مردم میکنند
گفتم لعن
ادامه...
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۷
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ دی ۱۳۹۷
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۱۸ دی ۱۳۹۷
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ دی ۱۳۹۷
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ دی ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۷
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۰۸ دی ۱۳۹۷
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۹ دی ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۷ دی ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به آدم توسط پویا- @puya
۲۳ آبان ۱۳۹۶
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۰۶ دی ۱۳۹۷
سورنا 20
ادامه
  ۲۴ آذر ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
Unknown زیبااااااا
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۷
Unknown لااااایک
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۷
واحد 🕉 لایک خالص 🕉
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۷
واحد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۷
129
هدایا