0%
امیر( jab65 )

امیر( jab65 )

مرد متأهل از گرگان

30 شهریور 1365 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 11 مرداد 1390

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم....!


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
85
هدایا