0%
باران

باران

زن مجرد از تهران

3 مهر 1350 (48 ساله)

تاریخ عضویت: 6 مرداد 1390

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: باران
در یک خط: عاشق آرامش
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 3 مهر 1350 (48 ساله)
محل تولد: تهران
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
239