0%
@ مجید 112 @مشرق زمین...باورکن!!

@ مجید 112 @مشرق زمین...باورکن!! ...

مرد متأهل از کرج

30 تیر 1349 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 25 تیر 1390

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: @ مجید 112 @مشرق زمین...باورکن!!
در یک خط: شوخ.باحال.با معرفت کمی فهمیده مقداری با شعور.کمی تا قسمتی ابری
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 30 تیر 1349 (49 ساله)
محل تولد: کرج
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: راستی تو یاهو هم هستم اددم کردی خیالی نی چت اینجا و اونجا نداره مهم رفاقته

zare.1970@*****.com

متولد تیر

بی ریا و بدون غل وغش باور کن!!
بی ریا و بدون غل وغش باور کن!!
بی ریا و بدون غل وغش باور کن!!
بی ریا و بدون غل وغش باور کن!!
بی ریا و بدون غل وغش باور کن!!
...............................................
کودک درونم بیچارم کرده!
کودک درونم بیچارم کرده!!
کودک درونم بیچارم کرده!!!
کودک درونم بیچارم کرده!!!!
..............................................
هوای مُـــــــ ــــ ـــردن

بیخ گوـــ ــــــ ـــش مـــــ ــــ ـن استـ

همانجـــــــ ـــــــــــــ ـــــایی که روزی

رد نفسهــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــای تــــ ــــ ـو بود

................................................

خيلي دنبالم دويدي..

اما نميرسيدي .....

تا سرعتمو کم کردم که به من برسي..

هوا برت داشت!.........

فکر کردي ميتوني به اونايي که تند تر از من هستن برسي!................

رد شدي و رفتي.......

حالا بدو تا برسي...!!!!!!

باور کن!!نــامــت را

خــاطـراتــت را

بــو سـه هـایــت را

و لـمـس ِ حـس ِ بــودنـت را...


هـمـه ُهـمه را بــه دسـت سـرد بــاد سپـُـردم! .


یــــــــــــــــــــــــــــــادم تـــو را فـــــــرامــــــــوش!!

باورکن!!
========
========

حالم بد است ،

از رفتارهایتان حالم بد است ،
...
از طرز رانندگیتان ،

از صفهای صد شاخه تان ،

از هجوم تاتارگونه تان به جعبه خرما یا شیرینی خیرات شده ،

از برخورد و نگرش تان نسبت به جنس مخالف ،

از داشتن غیرتهای بی مورد راجع به خواهر و مادرتان و بی غیرتی محض راجع به عزیزان دیگران ،

از تحلیلهای سیاسی و اقتصادیتان در تاکسی ،

از رد و بدل کردن بلوتوث های غیر اخلاقی ،

از زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دیگران ،

از آشغال ریختنتان در خیابان ،

از قابلیتتان برای تبدیل صحنه تصادف به محل قتل ،

از عملهای زیبائی ، از یکی نبودن حرف و عملتان ،

از تعارفهای بی موردتان ،

از غیبت کردنهای کثیرتان ،

از تغییر نظرهای یک ساعته تان ،

از بی تفاوتیتان نسبت به کودکان کار ،

از جو حاکم بر ورزشگاه هایتان ،

از مرگ بر گفتنها و درود فرستادنهای بی پشتوانه تان ،

از عشقهای یک شبه تان ،

از انتخاب دوست پسرتان بر مبنای نوع خودرو اش ،

از چاپیدن یکدیگرتان ،

از قسم ها و دروغهای بی حد و حصرتان ،

از بی مطالعه بودنتان ،

از تن دادن و دل ندادنتان ،

از ذوب شدنتان در فرهنگ غرب و فراموش کردن زبان مادریتان ،

از رفتارهایتان در پاتایای تایلند و آنتالیای ترکیه ،

از عدم رعایت نظافت شخصیتان ،

از مدرک گرا بودنتان ،

از کلاس گذاشتنهای بی موردتان ،

از جوکهای قومیتیتان ،

از نژاد پرستیتان ،

از خواب دو هزار و پانصد ساله تان ،

از ادعاهای گزافتان راجع به مشاهیر ایران و ندانستن تاریخ تولدشان ،

از مصرفگرا بودنتان ،

از قسطی خریدن بنزتان برای فخر فروشی ،

از رقصیدنتان در مهمانی با روسری ،

از خوردن مشروب ....

از کجا بگویم از چه بگویم که حالم بد است ، خیلی هم بد است
==========================
هم برای اقایان مفیده و هم خانمها:

زخمی که نمی بینیم :

می دانید؟ خشونت همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت، تحقیر، آزار و گاهی یک نگاه است. نگاه مردی به یقه ی پایین آمده ی لباس زنی وقتی که دولا شده و چایی تعارف می کند. نگاه برادری است به خواهرش وقتی در مهمانی بلند خندیده. نگاهی که ما نمی بیینیم. که نمی دانیم ادامه اش وقتی چشم های ما در مجلس نیستند چیست. ترسی است که ارام آرام در طول زمان بر جان زن نشسته

خشونت بی کلام، بی تماس بدنی، مردی است که در را که باز می کند زن ناگهان مضطرب می شود، غمگین می شود. نمی داند چرا. در حضور مرد انگار کلافه باشد. انگار خودش نباشد. انگار بترسد که خوب نیست. که کم است. که باید لاغرتر باشد چاق تر باشد زیباتر باشد خوشحال تر باشد سنگین تر باشد سکسی تر باشد خانه دارتر باشد عاقل تر باشد. خشونت آن چیزی است که زن نیست و فکر میکند باید باشد. خشونت آن نقابی است که زن می زند به صورتش تا خودش نباشد تا برای مرد کافی باشد. مرد می تواند زن را له کند بدون اینکه حتی لمس اش کند. بدون اینکه حتی بخواهد لهش کند. این ارث مردان است که از پدران پدرانشان بهشان رسیده
خشونت، آزار، تحقیر امتداد همان "مادر جنده ها، جنده ها، خواهر جنده ها، مادرش را فلان ها، عمه اش را بیسار"هایی است(باعرض پوزش) که به شوخی و جدی به هم و به دیگران می گوییم. خشونت، آزار، تحقیر همان "زن صفت، مثل زن گریه می کردی"هایی است که بچه هایمان از خیلی کودکی یاد می گیرند.

خشونت، آزار، تحقیر، پله های بعدی نردبانی هستند که پله ی اولش با فلانی و بیساری معاشرت نکن چون... فلان لباس را نپوش چون...است. چون هایی که اسمشان می شود "عشق". عشق هایی که می شوند ابزار کنترل. که منتهی می شوند به زنانی بی اعتماد به نفس، بی قدرت، غمگین، تحقیر شده، ترسان، وابسته، تهدید به ترک شده و شاید کتک خورده که فکر می کنند همه ی زخم هایشان از عشق است. که مرد عاشق زخم می زند و زخم بالاخره خوب می شود.

خشونت زنی است که زیر نفس های آغشته به بوی الکل مردش تظاهر به لذت می کند و فکر می کند قاعده ی بازی همین است. خشونت توجیه آزار روحی، کلامی، جسمی، جنسی مردی است که مست است. مستی انگار عذر موجهی باشد برای ناموجه ترین رفتارها.

می دانید؟ کتک بدترین نوع خشونت علیه زنان نیست. کبودی و زخم و شکستگی خوب می شوند. قدرت و شادابی و باور به خویشی که از زن در طول ماهها و سالها گرفته می شود گاهی هیچ وقت، هیچ وقت، ترمیم نمی شود

خشونت دست سنگین پدری است که بر صورت دخترک 9 ساله اش بلند می شود اما هرگز فرود نمی آید.
خشونت گردنکشی برادری است که نگاه پسرک معصوم همسایه را کور می کند و خواهر را ناامید می کند از عشق پاک و دیوار به دیوار همسایگی
. خشونت آروغ زدن های شوهر است به جای دستت درد نکند برای دستپخت عالی یک صبح تا ظهر حبس شدن در آَشپزخانه .
خشونت قانون نابرابر حق قیومیت پدربزرگی است که در فقدان پدر ، صاحب بلامنازع نوه ی پسری اش می شود بی اینکه حضور مادر در جایی دیده شده باشد. خشونت حق ارثی است که پس از مرگ پدر به تو داده می شود نیم آن چیزی که برادرت می گیرد و تازه منت بر سرت می گذارند که نان آور خانه ات دیگری است . خشونت خود ما زنانیم که تمامی اینها را می پذیریم بی هیچ اعتراضی و آن کسی را هم که در میانمان به اعتراض بلند می شود با القاب زن فلان و بهمان به سخره می گیریم . خشونت خود خودمانیم و از ماست که بر ماست

باورکن!!
اطلاعات ظاهری
قد: 178 سانتی متر
وضعیت بدنی: لاغر
دیگران می گویند: معمولی ام
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: پروفسور
دانشگاه: همین بغل
رشته تحصیلی: فوق تخصص ادبیات و غیره
نوع رشته: علوم انسانی
در حال حاضر: تمام وقت مشغول به كار هستم
اطلاعات علایق
رنگ مورد علاقه: همه رنگها جز دو رنگی
موزیکهای مورد علاقه: از جیپسی کینز تا یاس

ازمرجان تا شکیرا

.
فیلمهای مورد علاقه: خیلی زیاد
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ متوسط
آیا مذهبی هستید؟ معمولی
آیا سینما می روید؟ خیلی کم
قدم زدن دو نفره را دوست دارید؟ زیاد
سفر دوست دارید؟ زیاد
آيا آدم معاشرتي و پر رفت و آمد هستيد؟ خیلی کم
چطور لباس می پوشید؟ اهمیتی نمیدهم
فرد رویائی شما: همسرم
294