0%
نيما صادقي

نيما صادقي

مرد مجرد از تهران

22 تیر 1361 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 8 تیر 1390

نفسم را به تو بخشیدم و تو دور شدی از فداکاری من بود که تو مغرور شدی ...

ویدئو

20