0%
بانوی آریایی

بانوی آریایی

زن از تهران

2 شهریور 1351 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 4 تیر 1390

هر لحظه که تسلیمم در گارگه تقدیر آرام تر از آهو بی باکتر از شیرم هرلحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زن...

زنگ کائنات
شما وقتی یک خواسته دارید و به آن فکر میکنید زنگ آن را در عالم به صدا در می آورید
جهان هستی شما را در مسیر خواسته هایتان قرار می دهدآنچه در این میان مهم است این است
که جهت صحیح را پیدا کنید
در حین حرکت دل به مسیر بدهید
گامهایتان را با لذت و صبر پیش ببرید و لحظه به لحظه لذت ب
ادامه...
امیر AMIR 2020
ادامه
  7 ساعت قبل
بهرام ثنائی چقدر زیبا
ادامه
  21 ساعت قبل
پذیرش:
🌷 «من تمام آنچه را برای خودم خلق کرده ام، می پذیرم.»
🌷«من خودم را همین گونه که هستم دوست دارم و می پذیرم.»
🌷«هر جا باشم، از خودم حمایت می کنم، به خودم اعتماد می کنم، و خودم را می پذیرم.»
🌷«من می توانم عاشق خودم باشم. دستم را روی قلبم می گذارم و عشقی را که در قلبم نسبت به خودم
ادامه...
شاید تعجب کنی از حرف من، اما به عقیده من بیشتر مردم، بیشتر وقت‌ها دروغ می‌گویند. نه بیشتر مردم، که همه مردم همه وقت‌ها دروغ می‌گویند !
فقط وقت‌هایی که تنها هستند، ممکن است راست هم بگویند. اما به ندرت ! چون آدمی وقتی هم که تنها می‌شود، تنهایی‌ش پر است از دروغ‌هایی که در میانِ جماعت و با دیگران گفت
ادامه...
جواد خان دقیقاً همینطوره به ندرت وخیلی کمیاب است کسی دروغ نگه حالا بهر طریقی
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
nader 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
باور شماست که به واقعیت شکل می دهد،چیزی را در مورد خودتان یا دنیا باور کنید،آن وقت هر شرایطی را که با آن باور سازگار باشد به سمت خودتان جذب می کنید،این قدرت باور است.

حضور در وضعیت صفر
جواد خان درسته 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
بانوو بابایی 2020 دقیقاااااااااا احسنت
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
شما خودتان را در آینه می بینید، در زندگی هم خود را می بینید، دنیای بیرون،انعکاسی از دنیای درون است،بدانید که قبول مسئولیت کامل یعنی هر چیزی می بینید و تجربه می کنید از شماست.

حضور در وضعیت صفر
keyvankhan 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
326
گروهها
هدایا