0%
امیر کامیابی

امیر کامیابی

مرد مجرد از تهران

1 بهمن 1359 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 27 خرداد 1390

نگاه نکن اسیر میشی !

زبان زن به منزله شمشیر اوست.همیشه آن را بکار میبرند تا زنگ نزند
0 نظر

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.داستایوفسکی

nasi دقیقا
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۱
باران با یاین موافقم.نمیدونم چرا حرف تو دهنمون نمیمونه به خدا.
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۱
01 Taylor Swift - Today Was A Fairytale.mp3
  ۲۵ آذر ۱۳۹۱
سایان ساروکی مرسی20
ادامه
  ۲۵ آذر ۱۳۹۱
43
هدایا