0%
.....علی محمدی.....(هــــر چــی خــــــدا بخــواد)

.....علی محمدی.....(هــــر چــی خ...

مرد مجرد از همدان

22 بهمن 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 23 خرداد 1390

روی قلبم یا علی نوشته با خط درشت پهلون زنده به عشقه نه زور دست و مشت

هدایا (84)

1,888
هدایا