0%
مارال

مارال

زن مجرد از مشهد

1 مهر 1357 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 22 خرداد 1390

لطفا دیگر پیام نگذارید... ممنون...


صبور باش :

چنان برنامه ریزی کرده ام که تنها در طول یک دوره زندگیت تجربه های گوناگون بسیاری داشته باشی

از کودکی رشد کردی و جوان شدی
صاحب فرزند شدی
بارها شغل خود را عوض کردی
حرفه های زیادی یاد گرفتی
به جاهای زیادی سفر کردی
هزاران نفر را ملاقات کردی
تجربه های بسیاری اندوخت
ادامه...
آریا 20
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
فرشاد 20
ادامه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
Hamed Zamani Ft Reza Helali - Emam Reza .mp3
آریا عالیه 20
ادامه
  ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
غریب 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۶
صدای نازنیت چه شد مهران؟
موقع رفتن به سرکار من صدای کی رو گوش بدم؟
دیگه کی برام شازده کوچولو رو بخونه؟
مهران دوستی گوینده رادیویی که تکرار نخواهد شد.
دلم شکست، بغضم گرفت، اشکم جاری شد...

روحش شاد و یادش گرامی
آرسام روحش شاد و يادش گرامي
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
🔴 ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﯾﺘﯿﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ، ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬﻮﺩﯼ، ﮐﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯼ دم در ﻭ ﻣﯿﺮﻭﯼ ..

🔴 ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﮐﯽ ﺳﺎﺩﻩ،
ﻣﯿﺮﻭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐند
ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮ
ادامه...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دخترونه توسط مارال
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
سعید فرزین عالي عالي
ادامه
  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
سعید فرزین 20
ادامه
  ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
amir 20
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
amir 20
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
زاهد ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
810