0%
جاسمیـن

جاسمیـن

زن متأهل از تهران

15 شهریور 1362 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 18 خرداد 1390

متاسفانه بطور مداوم پشت کامپیوتر نیستم تا پاسخگوی پیام هایتان در مسنجر باشم!

ویدئو

1,343
هدایا