0%
نسیم

نسیم

زن

20 شهریور 1368 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 16 خرداد 1390

تمام محبتت را به پاي دوستت بريز اما نه تمام اعتمادت را ...
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: نسیم
جنسیت: زن
دین: اسلام
تاریخ تولد: 20 شهریور 1368 (30 ساله)
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
223
هدایا
خانووم
۱۹ شهریور ۱۳۹۳
پارسا برزگر
۱۷ شهریور ۱۳۹۳
فرهاد
۲۳ مرداد ۱۳۹۳