0%
امیر حسین
۲۸ تیر ۱۳۹۳
من يك ارديبهشتي ام !!!!!!!!!!!
تبلیغات

بیشتر...
حرفهایی که روی دل میمانند
از زخم ها بد تر هستند.
شاید بتوان زخم ها را مرهم گذاشت
اما حرفها ویرانگر هستند.
گاهی اوقات باید باشی
اما نباشی
گاهی اوقات نمیروی
اما بودنت بدتر از نرفتن است.
گاهی اوقات باید دلت را خالی کنی
انچه که تو را ویران میکند به زبان بیاوری
گاهی اوقات با
ادامه...
فهیمه ◕‿◕
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
فهیمه کجایی؟؟؟
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۳
یک طـــــرفه بودن ، همه چیز را خـراب میــکند

از خیـــــــــابانش بگـــــــــــیر ...

تا احساســش
reza velij 20
ادامه
  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﻣﺰﻩ ﺍﯾﺴﺖ؟
ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ
از حضرت علی(ع) پرسیدند
نظر شما در باره زندگی چیست
فرمودند
من بیزار از دنیا و عاشق زندگی
گفتند مگر بین زندگی و دنیا فرقی است؟
فرمودند
دنیا خور خواب خشم شهوت است
ولی زندگی نگریستن به چشمان کودک یتیمی است
که از پس پرده ی شوق به انسان می نگرد
samira 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
عاشقانه هایی که برایت مینویسم...
مثل آن چای هایی هستند...
که خورده نمیشوند!
یخ میکنند و باید دور ریخت!
فنجانت را بده ...
دوباره پر کنم
samira 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
زیاد خوب نباش
زیاد دم دست هم نباش
زیاد که خوب باشی دل آدم ها را می زنی
آدم ها این روزها عجیب به خوبی ، به شیرینی ، آلرژی پیدا کرده اند
زیاد که باشی ، زیادی می شوی
samira 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
بغض کنید …
گریه کنید …
دق کنید …
ولی با آدمای بی ارزش درددل نکنید!!
samira 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۳
وقتی قبلا بهترین ها را در یک نفر دیــــده باشی …
ســخت می توانی خوبــــی ها را در دیگری پیدا کنی!!
samira 20
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۳
  ۲۸ تیر ۱۳۹۳
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
۲۳ خرداد ۱۳۹۳