0%
سهیل صادقی
۰۵ شهریور ۱۳۹۳
چقـــــــــــــــــבرسختـــہ .... منطقـــےفک کنــــے פּقتــــے احسآست בآرـہ خفت میکنـــہ....
تبلیغات

*♥*♥*♥* -
*♥*♥*♥*
*♥*♥*♥* -
*♥*♥*♥* -
-*♥*♥*♥*♥*♥*
*♥*♥*♥* -
- *♥*
____________________$$$$$$$
_____________________$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$_$$$$$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
__$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$
__$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$
_$$$_$$_$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$__$$$$$$$$$
$_$$$$$$___$$$$$$$$
_$$$$$$$$$__$$$$$$$
$_$$$$$$$$___$$$$$$
$$_$$$$$$$$___$$$$$
$$$_$$$$$$$$__$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$_$$$$$
$$$$$ __$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$ __$$$$$$$$$__$
$_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$
$$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$
$$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$
_$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$
_$$$_$$_____________$$$$$$$$$$
_$$_$$______________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
_$$$$________________$$$$$$$$$$
__$$$_________________$$$$$$$$$
$_____________________$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$$$$$__$$$$$
$___________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$____________________$$$$$__$$$$$$$
یکی بــــــــود یکی نبود داستـــــــــان زندگی ماست

همــیشـــہ هــین بوده یکی بوده ویکی نبــــوده ، برایم مبهم اســـت که چرا در

اذهان شرقی مان باهم بودن وباهم سـاختن نمیگنجد وبـــرای بودن یکی،بــــایددیگرے

نباشدهیـــــــچ قصـــہ گویی نیست که داستانش اینــــگونه آغازشودکــه یکی بود دیـــــگرے

هم بود؛همـــہ با هم بــــــودند؛ومااســـــیراین قصــــــــــہ ے کهـــن براے بــــودن یــــکی،

دیـــگرے رانیــــست میکنــــیم،انــــگارکـــــــــــه هیچکــــس نمیـــــداند،جزمـــــــــــا

وهیچکـــــــس نمیفـــهمدجـــــــــزما،وخلاصــــــــــــہ ے کــــــــــلام آنـــکس که

نمیـــــــداند ونمیفهمـــــدارزشـــی نــــــــــــدارد حتـــــــی بــــــــــراے

زیــــــستن؛ومتاسفـــــــانــــہ ایــــن هـنرے اســــت کـــــــــہ

آ نــــــــراخـــــــوب آمـــــوخــــتـــہ ایم هنـــــــــر:

بـــــــــــــــــــــــــــودن یــــــــــــــکی

ونـــــــــبــــــــــــــــودن

دیـگرے

........................

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد …

دلم برای کسی تنگ است ه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند…

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد…

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد…

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد …

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد …

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست…

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده…

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است…

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است…

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است…

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است…

دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است…

دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست…

دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند…

دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست…

دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدون (( تا )) است…

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ دل تنگی هایم است…

دلم برای کسی تنگ است...
بیشتر...
خـدایـــــــــــا...
>>>انسانیتم ارزو شد. > >>>>>> > > اینو میزارم پسر کوچولو شاید ملت از لباس کهنه ات خجالت کشیدند> > > > >> > > > اگر تمام چسپ زخمایت را هم بخرم  زخمی که تو داری ترمیم نمیشه  میدونم ...> > > > > >> > > > > > بخواب عزیزم بخو.اب واجدان ها همه خوابن > > > > > >بخند بخند عزیزم این مردم ما فقط ادعا دارند همینو بس> > > > > > > >> >  هی چی بگم...
sahar 20
ادامه
  ۲۲ تیر ۱۳۹۳
سارا شادی 20بیستــــــــــــــ20
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳
زنـدگـی زیـبا
>>این متن بدون شک یکی از بهترین متون موفقیتی است که دریافت کرده ام. امیدوارم که برای شما و من مؤثر واقع شود!>> >>>>> >>1- به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .>> >> 2- با مرد یا زنی ازدواج کنید که >عاشق> صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .>> >> 3- همه ی آنچه ر...
سارا شادی 20 عالی گلم
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۳
Sahar 20
ادامه
  ۱۳ تیر ۱۳۹۳
تصاویر متحرک و زیبا
>>>>حرکت آهسته از تصادم یک گلوله با دیوار>>>>>> > >>>>>>>>>> > > >> >> >>>>>ماهی های دندانپزشک !>>>>>> > >>>>>>>>>> > >> >>>>پرواز شگفت انگیز مار افعی در آسمان>>>>>> > >>>>>>>>>> > >> >> >> >>>>سرعت نفوذ یک گلوله آتشین در یک حجم یخی>>>>>> > >>>>>>>>>> > >> >> >> > >>>>تمرکز در هدف گیری اینه ...>>>>>> > >>>>>>>>>> >>>> >>> >> >>>>بدشانسی به این میگن!>>>>>>> > >...
afson mohamady جالب بود
ادامه
  ۲۶ تیر ۱۳۹۳
  ۱۸ تیر ۱۳۹۳
خوشبختی
>>>>خوشبختی یافتنی نیست >>>> > > >>>>>>>>> >>>>خوشبختی یافتنی نیست ساختنی است.>>>> >>>>از زندگی لذت ببرید حتی اگر چیز با ارزشی را از دست داده اید...>>>> > > > > >>>>دیروز پشت خاکریز بودیم و امروز در پناه میز!>>>> >>>>دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود.>>>> >>>>>جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد>>...>>>>> > > >
HAMID SOHRABI 20
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۳
سارا شادی 20بیستـــــــــــ20 گلم
ادامه
  ۰۷ تیر ۱۳۹۳
✘.. گاهی به خاطرش

"ماندن" را تحمل کن

"رفتن" از دست همه برمی آید ✘..........!
سارا شادی 20
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
زهرا
ادامه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۳
سكوت خطرناك تر از حرف هاي نيش دار است

بدون شك كسي كه سكوت مي كند

روزي حرف هايش را سرنوشت به شما خواهد گفت.
سارا شادی 20
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز …
غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا می گیرد و نه عشق مرز می شناسد.

” ارنستو چه گوارا “
  ۰۵ تیر ۱۳۹۳
  ۰۴ تیر ۱۳۹۳
نابینا به ماه گفت : دوستت دارم
ماه گفت : چطوری ؟ توکه نمی بینی نابینا گفت :
چون نمی بینمت دوست دارم
ماه گفت چرا ؟ نابینا گفت :
اگه میدیدمت عاشق زیبائیت میشدم ولی حالا عاشق خودتم.
مرجان 20000000000000000
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۳
bahar چشم بصیرت رو هرکسی نداره... 20
ادامه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۳
با سلام به آبجیا و داداشای گلم
دوستان قراره ما یه مسابقه تحت عنوان "مسابقه خوشگلترین و خوشتیپترین ها" در شبکه فیس تو فیس برگزار کنیم.
مورد اول بگم که این مسابقه جایزه نداره
مورد دوم این که مسابقه فعلا برای آقا پسر ها میباشد ا...
1-شرکت میکنم
25 رأی
56%
2-شرکت نمیکنم
12 رأی
27%
3-نظر /پیشنهاد/انتقاد دارید پایین بیان کنید!
8 رأی
18%
saba rostami ایشلا برگزار نشه خخخخخخخخخخ
ادامه
  ۰۳ خرداد ۱۳۹۴
SOHIL ABASI 1
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۳
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۱۲ دی ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۱۵ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۷ آذر ۱۳۹۴