سلام
اینجا کسی اهل قائنات نیست؟
ناصر KHWV سلام سمانه من نیستم الان باید چ ه کار کنم
ادامه
  3 ساعت قبل
صابر قائناتیا دستا بالا
ادامه
  ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
246
هدایا