0%
رز

رز

زن مجرد از بابلسر

5 فروردین 1354 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 18 فروردین 1390


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: رز
در یک خط: علاقمند به دانش
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 5 فروردین 1354 (44 ساله)
محل تولد: بابلسر
درباره من: پاکیزه،خوش فکر،خوش بیان،ظریف،با دقت،زیرک و...
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: دکترا
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: با هم رشد کنیم.
174