0%
صفورا

صفورا

زن مجرد از مشهد

20 مهر 1364 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 15 فروردین 1390

ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: صفورا
در یک خط: اماده پاسخ گویی به هر مشکل حسابداری شما هستم
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 20 مهر 1364 (35 ساله)
محل تولد: مشهد
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: چون که ما تاریخمان بر باد رفت هستی و فرهنگمان بر خاک رفت

کاوه و ارش همان جا خاک شد پهلوان کشورم عباس شد

جای کوروش را علی امد گرفت کل ان اتشکده اتش گرفت

رستم و سهراب ها گم میکنیم تازی ناموس کش بت میکنیم

نقش رستم تخت جمشید خاک شد کربلا و کاظمین اباد شد

رسم زرتشت را اگر دانی که چیست عید ما جشن غدیر و فطر نیست

ای عزیزان جملگی همت کنیم سنت اعراب خاکستر کنیمننگ بر آن ملتی که خواب شد شیر و خورشیدش خط اعراب شد

شرم باد ای مردم ایران زمین شاهد ننگ بزرگی این چنین

ابلهی در مسند شاهان شود تخت کوروش منبر شیخان شود !!!

به مغرب سینه مالان قرص خورشید نهان می گشت پشت كوهسارانفرو می ریخت گردی زعفران رنگ به روی نیزه ها و نیزه دارانز هر سو بر سواری غلت می خورد تن سنگین اسبی تیر خوردهبه زیر باره می نالید از درد سوار زخم دار نیم مردهز سم اسب می چرخید برخاك به سان گوی خون آلود، سرهاز برق تیغ می افتاد در دشت پیاپی دست ها دور از سپرهامیان گردهای تیره چون میغ زبانهای سنانها برق می زدلب شمشیرهای زندگی سوز سران را بوسه ها بر فرق می زدنهان می گشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهیدر آن تاریك شب می گشت پنهان فروغ خرگه خوارزمشاهیدل خوارزمشه یك لمحه لرزید كه دید آن آفتاب بخت، خفتهزدست تركتازی های ایام به آبسكون شهی بی تخت، خفتهاگر یك لحظه امشب دیر جنبد سپیده دم جهان در خون نشیندبه آتشهای ترك و خون تازیك ز رود سند تا جیحون نشیندبه خوناب شفق در دامن شام به خون ،آلوده ایران كهن دیددر آن دریای خون در قرص خورشید غروب آفتاب خویشتن دیدبه پشت پرده شب دید پنهان زنی چون آفتاب عالم افروزاسیر دست غولان گشته فردا چو مهر آید برون از پردهِ روزبه چشمش ماده آهویی گذر كرد اسیر و خسته و افتان و خیزانپریشان حال آهو بچه ای چند سوی مادر دوان وز وی گریزانچه اندیشید آن دم، كس ندانست كه مژگانش به خون دیده تر شدچو آتش در سپاه دشمن افتاد ز آتش هم كمی سوزنده تر شدزبان نیزه اش در یاد خوارزم زبان آتشی در دشمن انداختخم تیغش به یاد ابروی دوست به هر جنبش سری بر دامن انداختچو لختی در سپاه دشمنان ریخت از آن شمشیر سوزان، آتش تیزخروش از لشكر انبوه برخاست كه: از این آتش سوزنده پرهیزدر آن باران تیغ و برق پولاد میان شام رستاخیز می گشتدر آن دریای خون در دشت تاریك به دنبال سر چنگیز می گشتبدان شمشیر تیز عافیت سوز در آن انبوه، كار مرگ می كردولی چندان كه برگ از شاخه می ریخت دو چندان می شكفت و برگ می كردسرانجام آن دو بازوی هنرمند زكشتن خسته شد وز كار واماندچو آگه شد كه دشمن خیمه اش جست پشیمان شد كه لختی ناروا ماندعنان بادپای خسته پیچید چو برق و باد، زی خرگاه آمددوید از خیمه خورشیدی به صحرا كه گفتندش سواران: شاه آمدمیان موج می رقصید در آب به رقص مرگ، اخترهای انبوهبرود سند می غلتید برهم ز امواج گران، كوه از پی كوهخروشان، ژرف، بی پهنا، كف آلود دل شب می درید و پیش می رفتاز این سد روان، در دیدهِ شاه1 ز هر موجی هزاران نیش می رفتنهاده دست بر گیسوی آن سرو بر آن دریای غم نظاره می كردبدو می گفت: &ltاگر زنجیر بودی تورا شمشیرم امشب پاره می كردگرت سنگین دلی ای نرم دل آب! رسید آنجا كه بر من راه بندیبترس آخر زنفرینهای ایام كه ره براین زن چون ماه بندی!زرخسارش فرو می ریخت اشكی بنای زندگی برآب می دیددر آن سیما بگون امواج لرزان خیال تازه ای در خواب می دید:اگر امشب زنان و كودكان را زبیم نام بد در آب ریزمچو فردا جنگ بركامم نگردید توانم كز ره دریا گریزمبه یاری خواهم از آن سوی دریا سوارانی زره پوش و كمانگیردمار از جان این غولان كشم سخت بسوزم خانمانهاشان به شمشیرشبی آمد كه می باید فدا كرد به راه مملكت فرزند و زن رابه پیش دشمنان استاد و جنگید رهاند از بند اهریمن وطن رادر این اندیشه ها می سوخت چون شمع كه گردآلود پیدا شد سواریبه پیش پادشه افتاد بر خاك شهنشه گفت: آمد؟ گفت: آریپس آنگه كودكان را یك به یك خواست نگاهی خشم آگین در هوا كردبه آب دیده اول دادشان غسل سپس در دامن دریا رها كرد:بگیر ای موج سنگین كف آلود ز هم واكن دهان خشم، وا كن!بخور ای اژدهای زندگی خوار دوا كن درد بی درمان، دوا كن!زنان چون كودكان در آب دیدند چو موی خویشتن در تاب رفتندوزان درد گران، بی گفتهِ شاه چو ماهی در دهان آب رفتندشهنشه لمحه ای بر آبها دید شكنج گیسوان تاب دادهچه كرد از آن سپس، تاریخ داند به دنبال گل بر آب داده!شبی را تا شبی با لشكری خرد ز تنها سر، ز سرها خود افكندچو لشكر گرد بر گردش گرفتند چو كشتی بادپا در رود افگند!چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار از آن دریای بی پایاب، آسانبه فرزندان و یاران گفت چنگیز كه: گر فرزند باید، باید این سان!بلی، آنان كه از این پیش بودند چنین بستند راه ترك و تازیاز آن این داستان گفتم كه امروز بدانی قدر و برهیچش نبازیبه پاس هر وجب خاكی از این ملك چه بسیار است، آن سرها كه رفته!زمستی بر سر هر قطعه زین خاك خدا داند چه افسرها كه رفته
اطلاعات ظاهری
قد: 160 سانتی متر
وضعیت بدنی: متوسط
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: فوق لیسانس
دانشگاه: تهران
رشته تحصیلی: حسابداری
نوع رشته: علوم انسانی
در حال حاضر: تمام وقت مشغول به كار هستم
محل های کار:
  • گروه مالی مارسین
اطلاعات علایق
رنگ مورد علاقه: بنفش
موزیکهای مورد علاقه: اهنگ های قدیمی ایرانی هایده ویگن بنان و استاد شجریان
فیلمهای مورد علاقه: بله
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ متوسط
آیا مذهبی هستید؟ خیر
آیا سینما می روید؟ خیلی کم
قدم زدن دو نفره را دوست دارید؟ زیاد
سفر دوست دارید؟ زیاد
آيا آدم معاشرتي و پر رفت و آمد هستيد؟ زیاد
چطور لباس می پوشید؟ سنگين
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
202
هدایا