نظر جدید برای نظرسنجی دوست یا دشمن؟ بهروز
۱۲ آذر ۱۳۹۶
سلام .دوستان امروز با جمع دوستان نشسته بودیم صندلی شکست و من خوردم زمین با اینکه دوستان رعایت کردن اما بنده ضایع و خراب شدم در حالیکه اگر تنها بودم چنین حالتی برام پیش نمیومد.به نظر شما چرا انسان به هم نوعش اینقدرحساسه حتی موقعهای که کنار دوستاش باشه...
1-دوستان به ظاهر دوستند
3 رأی
38%
2-من خودم مشکل دارم
2 رأی
25%
3-نظر دیگه ای دارم پایین میگم
3 رأی
38%
  ۱۹ آذر ۱۳۹۷
mojdee72 1
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۷
134