0%
ناهید ا
۲۹ دی ۱۳۹۵
بزرگترین لذت دنیاست کسی که دوست داشتن را در کنار ماندن بلد باشد
تبلیغات

همه انسانها قابل احترامن اما بعضیها برامون خاص هستن .منم مخاطب خاص دارم .مخاطب خاص من دل بزرگی داره .عشقش به خودم رو باور دارم .
مخاطب خاص من اعتمادت به من حس قشنگ پشتوانه بودنت رو به من میده .بابت اینکه کنارمی از خدا خیلی ممنونم.

http://nahid-1.mihanblog.com/

خیلی ها مترسک رو دوست ندارن
چون
پرنده ها رو میترسونه.
اما
من دوستش دارم
چون
تنهایی رو درک میکنه
بیشتر...
نظر جدید برای نظرسنجی حجاب ناهید ا
۲۹ دی ۱۳۹۵
حرمت_زن

نه اختصاص به خود زن دارد
نه مال شوهر
و نه ویژه برادران
و فرزندانش می باشد.

همه ی اینها اگر رضایت بدهند
قرآن راضی نخواهد بود
چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق_اللّه مطرح است .
.
حجا...
1-قبول دارین .لطفا توضیح
5 رأی
62%
2-قبول ندارین .لطفا توضیح
3 رأی
38%
امید ازاد البته من نمیدانم ...چیزهایی را که در متن نظرسنجی نوشته اید ...باورها..اعتقادات ...یا حتی یافته های شخص شما هست یا نه...واگر نیست ...به هر حال نظر خود شما در باب حجاب چیست...ولی جالب است که حتی در میان دیدگاه های طرفدار حجاب اجباری هم توافقی بر سر مصادیق ...آن وجود ندارد ...و لفظ بدحجابی دقیقا بازگو کننده این سردرگمی و پریشانی هست که تعریفی برای حجاب ..جز اجباری بودن ان ندارد....
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
ناهید ا میبخشید میشه برای من حجاب رو معنی کنید
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
نظر جدید برای نظرسنجی حجاب ناهید ا
۱۸ دی ۱۳۹۵
حرمت_زن

نه اختصاص به خود زن دارد
نه مال شوهر
و نه ویژه برادران
و فرزندانش می باشد.

همه ی اینها اگر رضایت بدهند
قرآن راضی نخواهد بود
چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق_اللّه مطرح است .
.
حجا...
1-قبول دارین .لطفا توضیح
2 رأی
40%
2-قبول ندارین .لطفا توضیح
3 رأی
60%
امید ازاد البته من نمیدانم ...چیزهایی را که در متن نظرسنجی نوشته اید ...باورها..اعتقادات ...یا حتی یافته های شخص شما هست یا نه...واگر نیست ...به هر حال نظر خود شما در باب حجاب چیست...ولی جالب است که حتی در میان دیدگاه های طرفدار حجاب اجباری هم توافقی بر سر مصادیق ...آن وجود ندارد ...و لفظ بدحجابی دقیقا بازگو کننده این سردرگمی و پریشانی هست که تعریفی برای حجاب ..جز اجباری بودن ان ندارد....
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
ناهید ا میبخشید میشه برای من حجاب رو معنی کنید
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
نظر جدید برای نظرسنجی حجاب ناهید ا
۱۴ دی ۱۳۹۵
حرمت_زن

نه اختصاص به خود زن دارد
نه مال شوهر
و نه ویژه برادران
و فرزندانش می باشد.

همه ی اینها اگر رضایت بدهند
قرآن راضی نخواهد بود
چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق_اللّه مطرح است .
.
حجا...
1-قبول دارین .لطفا توضیح
1 رأی
50%
2-قبول ندارین .لطفا توضیح
1 رأی
50%
امید ازاد البته من نمیدانم ...چیزهایی را که در متن نظرسنجی نوشته اید ...باورها..اعتقادات ...یا حتی یافته های شخص شما هست یا نه...واگر نیست ...به هر حال نظر خود شما در باب حجاب چیست...ولی جالب است که حتی در میان دیدگاه های طرفدار حجاب اجباری هم توافقی بر سر مصادیق ...آن وجود ندارد ...و لفظ بدحجابی دقیقا بازگو کننده این سردرگمی و پریشانی هست که تعریفی برای حجاب ..جز اجباری بودن ان ندارد....
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
ناهید ا میبخشید میشه برای من حجاب رو معنی کنید
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
نظرسنجی جدید با نام حجاب توسط ناهید ا
۱۳ دی ۱۳۹۵
حرمت_زن

نه اختصاص به خود زن دارد
نه مال شوهر
و نه ویژه برادران
و فرزندانش می باشد.

همه ی اینها اگر رضایت بدهند
قرآن راضی نخواهد بود
چون حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق_اللّه مطرح است .
.
حجاب زن حقی است الهی ٬
عصمت زن "حق الله" است ٬
زن به عنو...
1-قبول دارین .لطفا توضیح
0 رأی
0%
2-قبول ندارین .لطفا توضیح
0 رأی
0%
امید ازاد البته من نمیدانم ...چیزهایی را که در متن نظرسنجی نوشته اید ...باورها..اعتقادات ...یا حتی یافته های شخص شما هست یا نه...واگر نیست ...به هر حال نظر خود شما در باب حجاب چیست...ولی جالب است که حتی در میان دیدگاه های طرفدار حجاب اجباری هم توافقی بر سر مصادیق ...آن وجود ندارد ...و لفظ بدحجابی دقیقا بازگو کننده این سردرگمی و پریشانی هست که تعریفی برای حجاب ..جز اجباری بودن ان ندارد....
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
ناهید ا میبخشید میشه برای من حجاب رو معنی کنید
ادامه
  ۲۹ دی ۱۳۹۵
قادر مطلق گنج تو خواهد بود و نقره خالص از آن تو .
فرشاد 20
ادامه
  ۰۵ دی ۱۳۹۵
میلاد احمدی 2020
ادامه
  ۰۷ آذر ۱۳۹۵
جهان بر اساس تمنای دل شما عمل میکند.
شهاب آریامنش زیبا
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
مریم امین 20
ادامه
  ۲۹ آبان ۱۳۹۵
با هر تصویری که در اجتماع ظاهر شوید همان را در اطراف خود شکل خواهید داد
شهاب آریامنش قشنگ
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
shiva بی3ت
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۵
هر لحظه از جریان هستی یک معجزه است
شهاب آریامنش عالی
ادامه
  ۲۵ دی ۱۳۹۵
shiva بی3ت
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۵
هدایا
قلب سبز
۳۰ خرداد ۱۳۹۴