اطلاعات عمومی
نام نمایشی: U
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (78 ساله)
محل تولد: تهران
64