اطلاعات عمومی
نام نمایشی: z
در یک خط: z
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
2