معلم عصبی دفتر را روی میز کوبید و داد زد : سارا...
دخترک خودش را جمع و جور کرد ، سرش را پایین انداخت و خودش را تا جلوی میز معلم کشید و با صدای لرزان گفت : بله خانم؟
معلم که از عصبانیت شقیقه هایش می زد ، به چشمهای سیاهخ و مظلوم دخترک خیره ...
1-تاسف بار بود
75 رأی
27%
2-خیلی متاثر شدم
76 رأی
27%
3-سعی میکنم به اطرافیانم توجه کنم
22 رأی
8%
4-دیگه هیچوقت زود قضاوت نخواهم کرد
108 رأی
38%
kamran mosavi 20
ادامه
  ۲۲ آذر ۱۳۹۵
فرشاد بسته با ادامش داره
ادامه
  ۲۰ آذر ۱۳۹۵
بازنشر مطلب مربوط به شقایق توسط رامتین
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺗﺎ ﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ " ﺏ " ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﻤﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﺩ
" ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﻉ " ﻋﺎ ﺷﻘﺖ
ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﻡ " ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻪ
ﺭﻭﺯ ﻣﺜﻞ " ﻱ " ﻳﺎﺭﺕ ﺑﺸﻦ
.
شمیم 💜❤▂ ▄ ▆ like ▅ ▄ ▂ 💙💜
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۱ مهر ۱۳۹۴
اللهم صلی علی محمد وال محمد و عجل فرجهم
ardalan tak 20
ادامه
  ۱۴ فروردین ۱۳۹۵
سعید 20
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۴
سلام
امروز دوباره با سایت اشتی کردم همه مهمون من فردا حلیم و کله پاچه
دلیلشم فقط خودم میدونم و خودش
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
بازنشر مطلب مربوط به مرضیه توسط رامتین
۱۷ خرداد ۱۳۹۳
ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﮋﺍﻣﻪ ﻭ ﺗﻲ ﺷﺮﺕ ﻭﺍ ﺭﻓﺘﻪ ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻪ!!!
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﻭ ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﻛﭽﻞ ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ
  ۱۸ خرداد ۱۳۹۳
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۳
اقا من امروز میخوام داد بزنم ولی نمیدونم چه جوری میشه تو سایت داد زد شکایت کرد از دست همه بی معرفتهایی که میان تو زندگی ادم یه دوری میزندد و بعد ادم رو معتاد می کنند به خودشون یهو به خودت میای میبنی که رفتند بدون هیچ بهانه و دلیلی
اقا من دلم شکست از رفتن ولی گله نکردم به هیچکس امروز نوشتم که حد
ادامه...
0 نظر
اقا من معتاد شدم تو یه سه روز که ایران بیست مشکل داشت خانوادم منو بسته بودند به تخت که ترک کنم اما امروز صبح دوباره اومدم
اشکان بابک 20
ادامه
  ۱۲ بهمن ۱۳۹۲
78