0%
نازنین

نازنین

زن مجرد از گنبد کاووس

30 شهریور 1366 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 1 بهمن 1389

مرا میان دفتر شعرت خشک کن قلب من شقایقی ست که زیر هزاران سال خاک هم تو را می بوید...

آلبومها (3)

128
هدایا