0%
شیلا فربود *** من و خدایم ***

شیلا فربود *** من و خدایم ***

زن مجرد از شیراز

1 فروردین 1350 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 25 دی 1389

نوشین عزیزم تیرماه که می آید قلبم در نبودنت تیر میکشد....روحت شاد

132
هدایا
صدف ت
۰۶ فروردین ۱۳۹۵
نازنین
۳۰ شهریور ۱۳۹۴
صدف ت
۱۵ شهریور ۱۳۹۴