0%
گونش ام

گونش ام

زن از مراغه

19 بهمن 1321 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 2 دی 1389

هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند "برنامه ای که خدا برای زندگیتان دارد" را متوقف کند.
زیبا ترین متن دنیا

سر تا پایم را خلاصه کنند می شوم "مشتی خاک"
که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه
یا "سنگی" در دامان یک کوه
یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس
شاید "خاکی" از گلدان‌
یا حتی "غباری" بر پنجره
اما مرا از این میان برگزیدند : برای" نهایت" برای" شرافت" برا
ادامه...
همه چیز دنیا فانیست
هرقدر هم بگردی تکیه گاهی همیشگی ومحکم تر ازخدا نخواهی یافت

کلید خانه ی دلت را به دست او بده و
دلت رابه حضورش قُرص کن تا هیچ کمبودی تو را ازهم نپاشد.

هانی ایرانی 🌻سپاس
ادامه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
ماه عسل ۲۰
ادامه
  ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
507
هدایا