0%
L U C K Y * M E H R D A D

L U C K Y * M E H R D A D

مرد مجرد

1 فروردین 1321 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 30 آذر 1389

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: L U C K Y * M E H R D A D
در یک خط: کمه کم میام
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1321 (77 ساله)
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
درباره من: