0%
M

M

مرد از تهران

6 تیر 1357 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 21 آذر 1389

ميدانم روزي خواهد رسيد كه مرا در دود سيگار ديگري خواهي يافت..................

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: M
در یک خط: .........................................
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 6 تیر 1357 (40 ساله)
محل تولد: تهران
اخلاق: بد اخلاق، لجباز، خشک، رسمی
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
161