0%
مهسا

مهسا

زن مجرد از تهران

13 مهر 1373 (24 ساله)

تاریخ عضویت: 8 آبان 1389

♥♥♥تو لبخند آسمانی کامل نشو...♥♥♥.....یه مدت طولانی نیستم.........

پرسش

شما وقتی عصبانی میشید چجوری خودتون کنترل میکنید؟

  • توسط : مهسا (۲۰ آذر ۱۳۸۹) |
  • تعداد مشاهدات: 534 |
  • تعداد پاسخها: 56 |
  • وضعیت: بسته شد
0
0

کدام را انتخاب میکنید،کسی که دوستش داری یاکسی که دوستتون داره؟ودل...

  • توسط : مهسا (۰۹ آذر ۱۳۸۹) |
  • تعداد مشاهدات: 592 |
  • تعداد پاسخها: 56 |
  • وضعیت: بسته شد
0
0
356
موسیقی پروفایل
هدایا