0%
باران

باران

زن مجرد از گنبد کاووس

7 مهر 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 28 مهر 1389

... هر که عینکِ بی عار...
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: باران
در یک خط: آرام
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 7 مهر 1365 (33 ساله)
محل تولد: گنبد کاووس
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: من آرام و صبور
84