0%
حمید ( حمد و سپاس فقط از آن آفریدگار بزرگ است )

حمید ( حمد و سپاس فقط از آن آفرید...

مرد از تهران

25 شهریور 1346 (52 ساله)

تاریخ عضویت: 22 شهریور 1389

تنهایی یعنی کسی اندازه دلت نیست

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
28