0%
ترانه باران

ترانه باران

زن متأهل از تهران

11 آذر 1321 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 30 مرداد 1389

بی تو جهانم پوستینی ست چروکیده وصله شده بر ناکجای چشمانم....

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
274
هدایا
saeed suny
۰۴ فروردین ۱۳۹۹
لادن پ
۱۰ آذر ۱۳۹۸
لادن پ
۰۲ فروردین ۱۳۹۸