0%
هستی(خدایا یاریم کن تا اگر چیزی شکستم دل نباشد)

هستی(خدایا یاریم کن تا اگر چیزی ش...

زن متأهل از کازرون

9 تیر 1362 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 9 مرداد 1389

چه ساده با گریستن خود زاده می شویم و چه ساده با گریستن دیگران از دنیا می رویم و میان این دو معمایی می سازیم به نام زندگی.

مقالات (6)

  •  
  • عنوان
  • مشاهده
  • نظر
  • زمان انتشار
  •  
1,268
هدایا