اطلاعات عمومی
نام نمایشی: عمران
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 10 اسفند 1362 (35 ساله)
محل تولد: تهران
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید
114
هدایا
سمیره
۱۶ شهریور ۱۳۹۸
سمیه
۱۳ مرداد ۱۳۹۸