0%
پاییزان

پاییزان

زن متأهل از کرج

20 اسفند 1367 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 20 مهر 1391

💞💑💞

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: پاییزان
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 20 اسفند 1367 (28 ساله)
محل تولد: کرج
محل سکونت: کرج
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: ......
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
742
گروهها
هدایا