مراقب حرفهایمان باشیم
حرف هایی که میزنیم، دست دارند. دست های بلندی که گاهی،گلویی را می فشارند و نفس فرد را می گیرند.

حرف هایی که میزنیم،،،پا دارند.
پاهای بزرگی که گاهی،جایشان را روی دلی می گذارند و برای همیشه می مانند!

حرف هایی که میزنیم ،،، چشم دارند! چشم های سیاهی که،گاهی به چش
ادامه...
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
Arash لایک 20
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۸
تنها اصل رسیدن به آرامش اونجاست که: هیچ اصراری بر موندن و هیچ اجباری بر رفتن کسی نکنیم!
🌹
آدا رهگذر اره
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
ali alavi 20
ادامه
  ۰۹ شهریور ۱۳۹۸
وقتی که چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاریِ یه گل مُرده ادامه نده ...
آدا رهگذر ایول
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
H@mid عالی
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
به علت تنهایی با هر کسی نپرید گرسنگی دلیل کافی برای خوردن هر آشغالی نیست
H@mid 20
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
از زندگی آموختم
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست
آموختم
از آدمها بت نسازم
آموختم
اگر به من حسادت میکنندحتما از آنها برترم
آموختم خنده بعضی ها از گریشون غمناک تره
آموختم
تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد
آموختم
کم آوردن قسمتی از زندگیست
آموختم
هر چه می خواهد دل تنگت ساکت
ادامه...
آدا رهگذر بیست داری
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
Arash لایک عالی
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۸
زندگی بمن آموخت که هیچ چیز از هیچکسی بعید نیست.
زندگی بمن آموخت که هیچ کس شبیه حرف هایش نیست.

به اندازه باور های هر کسی با او حرف بزن بیشتر که بگویی تو را احمق فرض می کنند.

هیچ وقت باورمان نمی شود که شاید آنقدر که بقیه به چشم ما مهم اند

ما برایشان مهم نباشیم......
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
فرزاد - چرا اینقدر تند عزیزخخخ
ادامه
  ۰۴ مرداد ۱۳۹۸
بزرگترین حماقتِ انسان درزندگی،
لبخندزدن به کسی است
که ارزش نگاه کردن هم ندارد!😏😏😏
آدا رهگذر ای گفتی
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
A t i l l a فکر نکنم دنیا اینقدر هم پیچیده باشه..خیلی خودت رو اذیت میکنی
ادامه
  ۱۲ تیر ۱۳۹۸
هرگز ازسمت جلو به یک گاو
ازسمت عقب به یک اسب
و از هیچ سمتی به یک احمق
نزدیک نشوید!

آدا رهگذر فقط ی احمق اینکارارو میکنه...
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
همه ما درگیر دردی شدیم ک درمانش شده یه ادم بدرد نخور!
آدا رهگذر .ن من اینطور خودمو ببار نیوردم
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۱ مرداد ۱۳۹۸
805
هدایا