0%
نفس

نفس

زن از کرج

20 اسفند 1367 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 20 مهر 1391

خدایا دل هیچکس را به هرانچه قسمتش نیست عادت نده


‎لازم است گاهی تلفن را برداری،
شماره کسی را که مدتها باش قهر بودی را بگیری،
گوشی را که برداشت، برینی بهش، مبادا یادش رفته باشه
هانی ایرانی ۲۰
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
فرزاد زند 20
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
بد بیاری مال وقتیه که بــــد، بی یــــــاری !!!
هانی ایرانی ۲۲۰
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
می خواهم "عشــــق" بماند
ولبخندی که
هدیه لبهایِ تـــــوست ...
می خواهم
"من" باشم
و "تو" باشی
ویک زندگی
سرشار از انعکاسِ مــــا ...
می خواهم عاشــــــــــقت باشم
0 نظر


دیالوگ ماندگار کلاه قرمزی ۹۴🌹🌹

ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ : ﺁﺯﻣﺎیش ﺍﻟﻬﻲ ﺭﻭ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩ،
ﻳﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ


آقای ﻣﺠﺮﻱ : ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻴﻪ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ؟ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻤﻲ ﺭﻭ
ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﻴﮑﻨﻲ؟


ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ : ﺟﺪﻱ ﻣﻴﮕﻢ ... ﺁﺧﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻳﻪ ﺁﺩﻡ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺁﺩﻡ
ﺳﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ!
ادامه...
هانی ایرانی خخخخ عالی ۲۰
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
ای در دل من، میل و تمنا، همه تو!
وندر سر من، مایه سودا، همه تو!

هر چند به روزگار در می نگرم
امروز همه تویی و فردا همه تو
فرزاد زند 20
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
ameka B3T=20
ادامه
  ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
mohsen adib واقعا
ادامه
  ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
724
هدایا