0%
پاییزان

پاییزان

زن متأهل از کرج

20 اسفند 1367 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 20 مهر 1391

خدایا دل هیچکس را به هرانچه قسمتش نیست عادت ندهز شیخ بهایی پرسیدند:
"سخت می گذرد"
چه باید کرد؟
گفت: خودت که می گویی
سخت "می گذرد"
سخت که "نمی ماند"!
پس خدارا شکر که "می گذرد" و "نمی ماند".

امروزت خوب یا بد "گذشت"
و فردا روز دیگری است...

قدری شادی با خود به خانه ببر...
راه خانه ات را که یاد گرفت،
ادامه...
وقتی قرار نیست
یکی تو ایندت باشه
بهتره فراموشش کنی وقتتو هدر ندی
سعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۶
همیشه یه خاطراتی هست که
وقتی بهشون فکر میکنی
باصدای بلند میگی:
وای من چقدر خر بودمسعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
آدم ☘☘ ℒike ☘☘
ادامه
  18 ساعت قبل
اصولا آدم هایی که ارزش دوست داشته شدن را ندارند
درست همان آدم هایی هستند که ما مصرانه سعی می کنیم
دوستشان داشته باشیم …
قانون حماقت ما نیازی به اثبات ندارد !
.....................................................
سعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۶
تلاش براى زنده كردن يك رابطه ازدست رفته
مثل اينه كه بخواى يه چايى سردشده روباآب جوش گرم كنى.....
كمرنگ ميشه....!
سعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۶
مرد باس
روزی یه بار بیخود و بی جهت عربده بزنه:
عیال،
میخوامت به مولا…😌
زنه هم بگه پس پول بده عشقم😂🚶


سعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
آدم ☘☘ ℒike ☘☘
ادامه
  18 ساعت قبل
وقتی...
وقتی فهمیدی قرار نیست با هر زن یا دختری که دوست شدی،به رختخواب بری ؛هر وقت یاد گرفتی بدون توقع دوستی کنی ...هر وقت فهمیدی هر کسی که دوستت شد ،دوست دخترت نیست
و برای جواب سلامش باید به یک علیک محترمانه فکر کنی نه به پیدا کردن یک مكان خالی ...اونوقت میتونیروی همراهی و همدلی یک جنس مخالف
ادامه...
پویا پویا 2020
ادامه
  1 ساعت قبل
سعید آسمانی 20
ادامه
  2 ساعت قبل
عشق ورزیدن خطاست
حاصلش دیوانگیست
عشق بازان جملگی دیوانه اند
عاشقان بازیگر این بازی طفلانه اند
عشق کو
عاشق کجاست
معشوق کیست
جنبش نفس است که عشقش خوانده اند

ادامه...
سعید آسمانی 20
ادامه
  1 ساعت قبل
آدم ☘☘ ℒike ☘☘
ادامه
  18 ساعت قبل
خدایا … دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد…
خدایا... کودکان گل فروش را می بینی؟
مردان خانه به دوش...
دخترکان تن فروش...
مادران سیاه پوش...
واعظان دین فروش...
محرابهای فرش پوش...
پسران کلیه فروش ...
زبانهای عشق فروش...
انسانهای آدم فروش...
همه را می بینی....
میخواهم یک تکه ا
ادامه...
آدم ☘☘ ℒike ☘☘
ادامه
  18 ساعت قبل
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۶
آرام مــ ــــیـــــــ ـــــ ــــــرومــــ ...

آنـچــنـان آرام کـه نـدانـی کـی‌ رفـته‌ ام!

امـا وقتـی‌ جـای خـالی مــرا بــبـیـنی

آنـچــنــان سخــت رفـــتـــه ام کـــه

تمام عمر زمان رفتنم را فراموش نکنی...!


آدم ☘☘ ℒike ☘☘
ادامه
  18 ساعت قبل
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  ۲۸ مهر ۱۳۹۶
738
هدایا