0%
رزینامجیدی

رزینامجیدی

زن مجرد از ارومیه

1 مهر 1356 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 10 مهر 1391


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: رزینامجیدی
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 مهر 1356 (41 ساله)
محل تولد: ارومیه
هدف از عضویت: ارتباط با فامیل و دوستان، وقت گذرانی در وب، شرکت در بحث های گروهها و ...
365
هدایا