0%
ونوس

ونوس

زن مجرد از مشهد

11 آبان 1369 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 28 خرداد 1389


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ونوس
در یک خط: مغرور
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 11 آبان 1369 (29 ساله)
محل تولد: مشهد
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: شیطون، حساس، زودرنج، مغرور
40