0%
نیکا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ى حیات، بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر گرم است چراغش نوری دارد هنوز؟
تبلیغات

حساس، واقع بین، منطقی ، زود رنج،لوس،عاطفی،طبیعت دوست،مقرراتی،خون گرم، عاشق مهمان و مهمانی
بیشتر...
خلقت زن

خدا زن را از پهلوی چپ مرد آفرید
نه از سر او تا بر او مسلط گردد
نه از پای او تا لگدکوب امیال او گردد
بلکه از پهلوی او ، تا برابر او باشد
و از زیر بازوی او تا در حمایت او باشد
و از نزدیک ترین نقطه به قلب او
تا مورد عشق او باشد.
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل

چنان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست
که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست

#سعدی
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل


بدن زنان به خودشان تعلق دارد و ناموس هیچ کس نیست

و با بهانه های تعصب و غیرت نیاز به مراقبت خاصی ندارند.

" ما میتوانیم از خودمان مراقبت کنیم اگر بگذارند. "
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
سکوتـــــــــــــ …
و دیگر هیچ نمی گویم …!
که این بزرگترین اعتراض دل من استـــــــــ ـ
به تو …
سکوت را دوستـــــــــ دارم
به خاطر ابهت بی پایانشـــــــ …
فرزین فیروزه عالی
ادامه
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
میدانم بانو
وقتی دلت میگیرد
جلوی آینه می ایستی
کمی آرایش
کمی عطر
و...
کمی نیشخند میزنی به خودت!
به دلتنگی هایی که برایشان نقاب میدوزی...
لباس رنگی ات را میپوشی
موهایت را میبندی
و چند دانه مروارید به بغض هایت می آویزی!
و در آخر
آنقدر زیبا می شوی
که هیچکس شک نمی
ادامه...
انسان
دو سال نیاز دارد
حرف زدن بیاموزد
و پنجاه سال نیازدارد
سکوت را بیاموزد...

#ارنست_همینگوی
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
مادرم مدرک پزشکی ندارد
ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و دوا نمیکند...
شماره نظام مهندسی ندارد
ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو میسازد..
نقاش نیست
ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند...
ندیده ام توی استودیو ضبط صدا وقت بگذراند،
ولی آ
ادامه...
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
زندگیست دیگر، همیشه که همه ی رنگ هایش جور نیست، همه ی سازهایش کوک نیست.

حواست باشد به این روزهایی که دیگر بر نمی گردد، به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند.

به این سالها که به سرعتِ برق گذشتند
به جوانی که می رود،
به میانسالی که می آید،
حواست باشد به کوتاهی
ادامه...
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
بی احساس ترین آدما هم

احساس دارن فقط بهتر میتونن

پنهانش کنن که دوباره ضربه نخورن...
  8 ساعت قبل
میر شجاع سیدین مچکرم...................لایک
ادامه
  11 ساعت قبل
هدایا
سلام کوچولو
توسط:
Mohamad Khani
۰۱ آبان ۱۳۹۲
دسته گل 2
توسط:
Mohamad Khani
۱۰ مهر ۱۳۹۲