0%
نیکا ا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ى حیات، بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر گرم است چراغش نوری دارد هنوز؟
تبلیغات

حساس، واقع بین، منطقی ، زود رنج،لوس،عاطفی،طبیعت دوست،مقرراتی،خون گرم، عاشق مهمان و مهمانی
بیشتر...
حمید قربونت برم خسته نباشی عزیزم 20 لایقت هستش
ادامه
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
  ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
حمید 202020202020202020202020
ادامه
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
من راه تو را بسته،
تو راه مرا بسته

امید رهایی نیست
وقتی همه دیواریم
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
سلام کوچولو
توسط:
Mohamad Khani
۰۱ آبان ۱۳۹۲
دسته گل 2
توسط:
Mohamad Khani
۱۰ مهر ۱۳۹۲