0%
نیکا ا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ى حیات، بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر گرم است چراغش نوری دارد هنوز؟
تبلیغات
حساس، واقع بین، منطقی ، زود رنج،لوس،عاطفی،طبیعت دوست،مقرراتی،خون گرم، عاشق مهمان و مهمانی
بیشتر...
محمد لایک 202020 لایک
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
فرزاد بعضا صادقه این مطلب بله ...٢٠
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
محمد لایک 202020 لایک
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
فرزاد ٢٠
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
محمد لایک 2020 لایک
ادامه
  ۱۱ بهمن ۱۳۹۸
m کلنلادرسته۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۸
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
سلام کوچولو
توسط:
Mohamad Khani
۰۱ آبان ۱۳۹۲
دسته گل 2
توسط:
Mohamad Khani
۱۰ مهر ۱۳۹۲