0%
نیکا ا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ى حیات، بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر گرم است چراغش نوری دارد هنوز؟
تبلیغات
حساس، واقع بین، منطقی ، زود رنج،لوس،عاطفی،طبیعت دوست،مقرراتی،خون گرم، عاشق مهمان و مهمانی
بیشتر...
وحید نادر 20
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
محمد لایک 202020 لایک 🌷🌷❤️❤️🌷🌷
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
محمد لایک 202020 لایک 🌷❤️🌹💓
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد لایک 202020 لایک 🌹🌹💓💓🌹🌹❤️❤️🌹🌹
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
Yasaman ۲۰
ادامه
  ۰۱ خرداد ۱۳۹۹
عمران لایــــک 20
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
محمد لایک 202020 لایک 🌹❤️🌹
ادامه
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
کیوان لایک
ادامه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
آدم ا 🍁☘ℒike🍁☘
ادامه
  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
سلام کوچولو
توسط:
Mohamad Khani
۰۱ آبان ۱۳۹۲
دسته گل 2
توسط:
Mohamad Khani
۱۰ مهر ۱۳۹۲