0%
نیکا
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛ برای آنها تنها نشانه ى حیات، بخار گرم نفس هایشان است! کسی از کسی نمی پرسد: آهای فلانی! از خانه دلت چه خبر گرم است چراغش نوری دارد هنوز؟
تبلیغات

حساس، واقع بین، منطقی ، زود رنج،لوس،عاطفی،طبیعت دوست،مقرراتی،خون گرم، عاشق مهمان و مهمانی
بیشتر...
‎سوالی تامل برانگیز از جرج برنارد شاو
آیا زنان باهوش،
‎ همسران خوبی هم هستند؟

‎شاو: زنان باهوش اصلا
‎ازدواج نمیکنند!!
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

زنی که شعرمیخواند،
زنی که تمام جانش را ازاحساس ولطافت ساخته اند،
نبایدکنارمردی باشدکه چیزی ازعشق وعاطفه نمیفهمد!
مرگ تدریجی شنیده اید؟
این ازآن هم بدتراست
خیلی بدتر!
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

هـــــوایی نبـــــودی
بفهمی منــــــو

دارم مثــــل بــــارون
زمیــــــن می خـــــــورم ...!
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند...
تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد.

باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند،
خودت معجزه زندگی خودت باش،
محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار،
باورهای صحیح خود تقویت کن،
و بسوی موفقیت گام بردار!!!!!
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

دو نفری که عاشق همدیگه ان، باید همدیگه رو به یک اندازه دوست داشته باشن...

وقتی یکی، اون یکی رو بیشتر دوست داره و تند تند در عشقش پیش میره مثل وقتیه که دو نفر دارن یه فرش رو لوله میکنن و یکی تند تند می پیچه و اون یکی عقب میفته...

نتیجه‌ش یه فَرشــه که نافرم پیچیده شده....!

هر
ادامه...
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶
موهایش را کوتاه مے کند

ناخن هایش را
جملاتش را...

زنے که تنهاست
در نبرد با زندگے کوتاه مے آید...

تنهایے...

حتے شعر را هم ...
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶


زمانــے تصور میکردم
رهبرے یعنی قدرت
حالا مےگویم
رهبـــرے یعنــے
همقدم شدن با مردم....

#گاندی
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

💭 مجلس میهمانی بود
پیر مرد از جایش برخاست تا به بیرون برود...
اما وقتی ڪه بلند شد، عصای خویش را برعکس بر زمین نهاد..
و چون دسته عصا بر زمین بود، تعادل کامل نداشت...

💭 دیگران فکر ڪردند که او چون پیر شده، دیگر حواس خویش را از دست داده و متوجه نیست که عصایش را بر عکس بر زمین نهاد
ادامه...
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶

مثل گندم باش!

زیر خاک میبَرندش
باز میروید پُرتر ،

زیر سنگ میبَرندش
آرد میشود پُر بهاتر ،

آتش میزندش
نان میشود مطلوب تر ،

"ذات" باید ارزشمند باشد...
رویا .... پسندم شد . 20 عالی
ادامه
  19 ساعت قبل
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۷ مهر ۱۳۹۶
"قضــاوت ممنــــــوع"
این جمله ی کوتاه و کلیشه ای را زیاد شنیده ایم، آنقدری که دیگر پوستِ وجدانمان دربرابرش کلفت شده..
و اصلا اهمیتی ندارد که گوینده ی بیچاره ، به چه درماندگی ای رسیده که این راگفته...
واقعا به چه حقی دیگران را قضاوت میکنیم؟
مگرمیشود با چشم دنیایی، خوب یا بداعمال را درجه
ادامه...
هدایا
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
سلام کوچولو
توسط:
Mohamad Khani
۰۱ آبان ۱۳۹۲
دسته گل 2
توسط:
Mohamad Khani
۱۰ مهر ۱۳۹۲