0%
سیده م م

سیده م م

زن از اهواز

1 فروردین 1321 (78 ساله)

تاریخ عضویت: 17 خرداد 1389

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگ‌هایش را باد برده باشد...

نظرسنجی

122