0%
مهدی بابایی . . .

مهدی بابایی . . .

مرد متأهل از شیراز

15 تیر 1359 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 17 اردیبهشت 1389

چه غریب ماندی ای دل،نه عمی نه غمگساری . . . نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری . . .

پرسش

ایا با وجودیکه دراغاز بهاریم احساس طراوت وشادابی داریم؟چرا؟؟...

 • توسط : مهدی بابایی . . .... (۲۴ فروردین ۱۳۹۰) |
 • تعداد مشاهدات: 631 |
 • تعداد پاسخها: 62 |
 • وضعیت: بسته شد
0
0

ایاسوانحی مثل زلزله بم وسونامی زاپن میتوانددیدگاه وروش برخوردمابا...

 • توسط : مهدی بابایی . . .... (۰۹ فروردین ۱۳۹۰) |
 • تعداد مشاهدات: 733 |
 • تعداد پاسخها: 59 |
 • وضعیت: بسته شد
0
0
327
هدایا